• Thông tin
  • Bảng giá

Thiết bị chuyển động của Autonics: bao gồm các bộ điều khiển chuyển động, động cơ bước và Driver động cơ bước, mang đến giải pháp toàn diện cho các loại ứng dụng về chuyển động.

Động cơ bước là động cơ điện thực hiện chuyển động quay bằng cách chuyển đổi dòng điện thành các bước (được phân chia đều nhau) trong một vòng quay.