Hình thức thanh toán

31 Tháng Mười Hai, 2015

Kính gửi: Quý khách hàng

Thanh toán chuyển khoản ngân hàng

Thông tin ngân hàng:

 

Thanh toán bằng tiền mặt