• Thông tin
  • Bảng giá

Thiết bị chuyển động của Autonics: Bao gồm các bộ điều khiển chuyển động, động cơ bước và Driver động cơ bước, mang đến giải pháp toàn diện cho các loại ứng dụng về chuyển động.

Bộ điều khiển chuyển động là thiết bị phát ra tín hiệu xung để Driver động cơ bước và động cơ bước hoạt động chính xác đáp ứng đúng yêu cầu điều khiển.