• Thông tin
  • Bảng giá

Thiết bị chuyển động của Autonics: Bao gồm các bộ điều khiển chuyển động, động cơ bước và Driver động cơ bước, mang đến giải pháp toàn diện cho các loại ứng dụng về chuyển động.

Bộ điều khiển motor bước
Diver động cơ bước nhận về tín hiệu xung từ một bộ điều khiển (bộ điều khiển chuyển động) và truyền đi tín hiệu dòng điện tới động cơ.