• Thông tin
  • Bảng giá

Màn hình cảm ứng đồ hoạ:  là màn hình HMI (Giao diện Người-Máy) cảm ứng, thực hiện giám sát và điều khiển các quá trình trong trong nghiệp.