• Thông tin
  • Bảng giá

Đồng hồ đo, được sử dụng để thực hiện việc đo và giám sát các quá trình trong công nghiệp, bao gồm nhiều chủng loại như đo điện áp, đo dòng điện, đo tần số và đo áp suất.