Biến tần tại Hải Dương, sửa chữa biến tần, sửa chữa PLC      Autonics      Cảm biến vùng (Cảm biến có chọn lọc)
  • Thông tin
  • Bảng giá

Cảm biến vùng rất tiện dụng, nó có vùng (màn sáng) phát hiện đa năng được sử dụng để phát hiện đối tượng di chuyển qua trong một vùng nào đó.