• Thông tin
  • Bảng giá

Cảm biến tiệm cận là giải pháp phổ biến, đáng tin cậy với độ bền cao cho các ứng dụng đòi hỏi phát hiện không tiếp xúc.

Cảm biến tiệm cậngiusp phát hiệc các vật thể mà không cần phải tiếp xúc.Nó giúp chuyển đổi tín hiệu về sự chuyển động hoặc là sự chuyển động của các vật thể để chuyển thành tín hiệu.