• Thông tin
  • Bảng giá

Cảm biến sợi quang là giải pháp hoàn hảo cho nhiều ứng dụng phát hiện đa dạng, thông qua cảm biến tách biệt từ xa với cáp sợi quang và bộ khuếch đại