• Thông tin
  • Bảng giá

Cảm biến áp suất là thiết bị được sử dụng cho các ứng dụng đòi hỏi cần phải đo đạc, xác định áp suất của không khí, khí gas hoặc lưu chất với độ chính xác cao.