• Thông tin
  • Bảng giá

Bộ mã hoá vòng quay được sử dụng để giám sát vị trí của trục quay thông qua việc chuyển đổi vòng quay của trục thành tín hiệu xung.