• Thông tin
  • Bảng giá

Bộ điều khiển nhiệt độ được sử dụng để nhận về nhiệt độ đã đo và hoạt động ngõ ra nhằm duy trì nhiệt độ mong muốn.