• Thông tin
  • Bảng giá

Bộ điều khiển cảm biến được sử dụng để chuyển các dạng khác nhau như chức năng (hàm) và Logic, từ cảm biến và relay trung gian hoặc tín hiệu transistor, thành tín hiệu ngõ vào.