• Thông tin
  • Bảng giá

Bộ đặt thời gian, kỹ thuật số và Analog, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp thực hiện điều khiển định thời cho thiết bị hoặc giám sát tuổi thọ của thiết bị.