• Thông tin
  • Bảng giá

Relay nhiệt JRS1-25

Số pha : 3P

Dải dòng : 2.5-4A

Lắp cùng contactor CJX2-09/32

Chi tiết catalogue

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ