• Thông tin
  • Bảng giá

JRS1-25 (1-1.6A)

Relay nhiệt JRS1-25

Số pha : 3P

Dải dòng : 1-1.6A

Lắp cùng contactor CJX2-09/32

Chi tiết catalogue

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ