• Thông tin
  • Bảng giá

Thông tin sản phẩm Đế cắm rơle REXO RXZE1M4C Schneider 

Soket for REXO Optimum Relays RXZE1M4C Schneider

– Socket, mixed 4 poles, screw clamp, 7A, 29mm

– Màu sắc: đen

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ