Biến tần tại Hải Dương, sửa chữa biến tần, sửa chữa PLC      SELEC      Rơ le bảo vệ dòng rò và chạm đất 900ELR
 • Thông tin
 • Bảng giá

         Công dụng

 • Giám sát dòng rò trong mạng 1 pha và 3 pha

  Đo lường giá trị dòng

  Kết nối với CBCT chuyên dụng

  Điều chỉnh thời gian tác động ngõ ra

  Điều chỉnh thời gian từ  trễ (hysteresis).

  Hai ngõ ra rơ le với NO hoặc NC

  Có phím Test và Reset

  Hiển thị LCD 3 số với đèn nền

  Giám sát dòng rò với CBCT bên ngoài

  Thời gian cài đặt: on delay bật nguồn, thời gian đáp ứng, thời gian khôi phục

  Cảnh báo vào hiển thị: Tiền cảnh báo, Trip, lỗi CBCT

  Reset:  tự động / bằng tay

  Mạng điện sử dụng: 1 Pha 2 dây, 3 pha 3 dây, 3 pha 4 dây

  Nguồn nuôi: 110V / 230V AC sai số 15%, tần số lươi điện làm việc 45~65 Hz

  Công suất: 3 VA max

  Dòng rò cài đặt: 4mA – 30A, 45~65 Hz

  Tiếp điểm tác động: 10mA ~ 30A

  Tiền cảnh báo: 50%~100% của dòng rò cài đặt

  Thời gian trễ:

  • Power on delay: 0.5 ~ 99.9 sec
  • Trip time delay: 0 ~ 99.9 sec
  • Recovery time setting: 0 ~ 99.9 sec
  • Respone time: < 30 ms ( nếu dòng >5x giá trị đặt) hoặc < 50ms (nếu dòng>1x giá trị đặt

  Độ trễ: 5~40% của giá trị đặt

  Độ phân giải: dòng diện 0.01mA, 1mA, 0.01A, 0.1A (phụ thuộc Trip setting)

  Cấp chính xác:

  • Dòng điện: 5% giá trị cài đặt
  • Thời gian trễ: 5% của giá cài đặt + 100ms