Biến tần tại Hải Dương, sửa chữa biến tần, sửa chữa PLC      SELEC      Rơ le bảo vệ điện áp tần số 900VPR
 • Thông tin
 • Bảng giá

Bảo vệ thấp áp, quá áp

Bảo vệ tần số thấp, tần số cao

Bảo vệ bất đối xứng điện áp

Bảo vệ mất pha, thứ tự pha.

Đo giá trị hiệu dụng của điện áp.

Điều chỉnh thời gian tác động ngõ ra

Điều chỉnh thời gian từ  trễ (hysteresis).

Hai ngõ ra rơ le riêng biệt

Hiển thị LCD 3 số

Đo lường điện áp Pha, điện áp dây, tần số, bất đối xứng pha, mất pha, sai thứ tự pha

Thời gian cài đặt: on delay bật nguồn, thời gian đáp ứng, thời gian ấn hành

Reset:  tự động / bằng tay

Mạng điện sử dụng:  3 pha 3 dây, 3 pha 4 dây

Nguồn nuôi: nguồn theo mạng điện

Dải điện áp hoạt động: 280~520V AC (điện áp dây), 160~300 V AC (điện áp pha)

Công suất: 30 VA max, tần số 45~65Hx

Đo lường: 0~520V AC (điện áp dây) 0~300V AC điện áp pha

Trip Setting:

Quá áp

 • 280~520V AC (điện áp dây) (mạng 3 pha 3 dây)
 • 160~300 V AC (điện áp pha) (mạng 3 pha 4 dây)

Thấp áp:

 • 280~520V AC (điện áp dây) (mạng 3 pha 3 dây)
 • 160~300 V AC (điện áp pha) (mạng 3 pha 4 dây)

Tần số thấp: 45~65Hz

Tần số cao: 45~65Hz

Bất đối xứng pha: 5.0~99.9%

Thời gian trễ:

 • Power on delay: 2 ~ 99.9 sec
 • Trip time delay: 0 ~ 99.9 sec
 • Delay on Release: 0 ~ 99.9 sec
 • Respone time: < 200 ms

Độ trễ: (Hysteresis)

 • Điện áp: 1.0 – 99.9 V
 • Tần số: 0.2 ~ 2Hz
 • Bất đối xứng pha: 2 ~ 20%

Độ phân giải:

 • Điện áp: 1 V
 • Tần số 0.1Hz

Độ chính xác:

 • Điện áp: 1%
 • Tần số: 0.3Hz
 • Thời gian: 5% của giá trị cài đặt + 200ms