• Thông tin
  • Bảng giá

Sản xuất bởi hãng Schneider
Dùng cho contactor
Có 2 tiếp điểm 1NO & 1NO
Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.
Tư vấn lắp đặt miễn phí.

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ