• Thông tin
  • Bảng giá

Đặc điểm:

Công suất Qui cách   Điện áp vào
(Input)
Điện áp ra
(Output)
Kích thước
(DxRxC)
NGUỒN CÓ QUẠT 5V
200W 5V 40A
AC ~
110/240V ± 15%
DC ±
5V
198x110x50mm
300W 5V 60A 215x110x50mm
NGUỒN CÓ QUẠT 12V
240W 12V 20A Quạt
AC ~
110/240V ± 15%
DC ±
12V
198x110x50mm
360W 12V 30A Quạt 215x110x50mm
480W 12V 40A Quạt 240x120x65mm
720W 12V 60A Quạt 160X98X42 mm