• Thông tin
  • Bảng giá

DH48J

Bộ đếm 11 chân tròn

Đếm SP tăng, giảm tùy chọn

Nguồn cấp AC 220V, DC 24V…

Sản phẩm đi kèm đế cắm 11 chân tròn dùng đấu dây tín hiệu điều khiển.