Rơ le nhiệt Chint:

– NXR-25 dải điều chỉnh 0.1A đến 25A, tương thích với Contactor NXC-06 đến NXC-38.

– NXR-38 dải điều chỉnh 23A đến 38A, tương thích với Contactor NXC-25, NXC-32, NXC-38.

– NXR-100 dải điều chỉnh 23A đến 100A, tương thích với Contactor NXC-40 đến NXC-100.

– NXR-200 dải điều chỉnh 80A đến 200A, tương thích với Contactor NXC-120 đến NXC-225.

– NXR-630 dải điều chỉnh 125A đến 630A, tương thích với Contactor NXC-225 đến NXC-630.

NXR-25 0.63-1A
Giá: Liên hệ
NXR-25 1-1.6A
Giá: Liên hệ
NXR-25 1.25-2A
Giá: Liên hệ
NXR-25 1.6-2.5A
Giá: Liên hệ
NXR-25 2.5-4A
Giá: Liên hệ
NXR-25 4-6A
Giá: Liên hệ
NXR-25 5.5-8A
Giá: Liên hệ
NXR-25 7-10A
Giá: Liên hệ
NXR-25 9-13A
Giá: Liên hệ
NXR-25 12-18A
Giá: Liên hệ
NXR-25 17-25A
Giá: Liên hệ
NXR-38 23-32A
Giá: Liên hệ
NXR-100 23-32A
Giá: Liên hệ
NXR-38 30-38A
Giá: Liên hệ
NXR-100 30-40A
Giá: Liên hệ
NXR-100 37-50A
Giá: Liên hệ
NXR-100 48-65A
Giá: Liên hệ
NXR-100 55-70A
Giá: Liên hệ
NXR-100 63-80A
Giá: Liên hệ
NXR-100 80-93A
Giá: Liên hệ
NXR-100 80-100A
Giá: Liên hệ
NXR-200 80-160A
Giá: Liên hệ
NXR-200 100-200A
Giá: Liên hệ
NXR-630 125-250A
Giá: Liên hệ
Trang 1 trên 212