• Thông tin
  • Bảng giá

* Cấu Tạo Gồm Hai Phần Chính: Phần Tĩnh và Phần Động

1: Phần Tĩnh gồm có 3 phần _ Thân xi lanh : Chứa piston và khoang áp suất _ Đuôi xi lanh : Thông dụng nhất là tiện ren + lỗ nhỏ để gá lắp _ Đầu xi lanh : Tiện ren + Đai ốc lục giác để gá lắp

2: Phần Động Chỉ có ty xi lanh _ Đầu ty xi lanh tiện ren + Đai ốc lục giác nhỏ để gá lắp _ Thân Ty xi lanh gắn liền với piston xi lanh <=> kích thước piston xi lanh quết định đến lực đẩy + lực kéo , Đường kính ty xi lanh là phần chịu lực