• Thông tin
  • Bảng giá

Xi lanh khí nén SDA 20 x 30

Xi lanh dùng nhiều trong các ngành công nghiệp, lắp ráp chế tạo máy, công nghiệp gỗ, công nghiệp xi măng và trong các ngành vệ sinh an toàn thực phẩm lắp ráp điện tử, phân loại đóng gói sản phẩm.