• Thông tin
  • Bảng giá
TÊN SẢN PHẨM Rơle thời gian T21-1-4A20 Hanyoung
DÒNG T21
ĐIỆN ÁP NGUỒN 200-230VAC
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ 3.1VA max.
TẦN SỐ 50/60Hz
DẢI THỜI GIAN Bật nguồn trễ, ngắt quãng, nhấp nháy OFF bắt đầu, nhấp nháy ON bắt đầu
TIẾP ĐIỂM 4a4b
THỜI GIAN RESET 100 ms max.
ĐỘ CHÍNH XÁC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG ±1% FS max.
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -10-55℃ (Không ngưng tụ)
NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN -20-65℃ (Không ngưng tụ)
TRỌNG LƯỢNG 42g