• Thông tin
  • Bảng giá

Rơ le nhiệt bao gồm:

+ Rơ le nhiệt NR2 – 150

+ Rơ le nhiệt NR2 – 200

+ Rơ le nhiệt NR2 -25

+ Rơ le nhiệt NR2 – 36

+ Rơ le nhiệt NR2 – 630

+ Rơ le nhiệt NR2 – 93

Hãng sản xuất : CHINT
Dải bảo vệ:23 … 93 A
Sử dụng cho contactor
Ứng dụng: Bảo vệ nhiệt và quá tải cho động cơ
Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP
 

 

 

Liên hệ
Liên hệ