• Thông tin
  • Bảng giá
  • Thương hiệu: FOTEK
  • Model: TSR-40DA
  • Phương thức cung cấp điện: AC