• Thông tin
  • Bảng giá

Thông số kỹ thuật nút dừng khẩn CRE-25M1R Hanyoung

Tên Nút dừng khẩn CRE-25M1R Hanyoung
Loại  Không đèn
Dòng  CRE
Lỗ cài đặt  Ø25
Tiếp điểm  1NO+1NC
Màu nắp  Đỏ
Hoạt động  Nhấn nhả