Biến tần tại Hải Dương, sửa chữa biến tần, sửa chữa PLC      Hanyoung      Điều khiển cầu trục/ Cóc đạp/ Công tắc nguồn      Điều khiển cần trục HY1022B, 1024BB, 1024SB, 1026BBB, 1026SDBB, 1028BBBB
  • Thông tin
  • Bảng giá

Tay điều khiển cần trục Hanyoung có các loại 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 nút

Loại có dừng khẩn, có on/off, 2 cấp tốc độ được thể hiện theo mã hàng sau

– Tay cẩu HY1022B: 2 nút thường (2NO)

– Tay cẩu HY1022D: 2 nút 2 cấp tốc độ

– Tay cẩu HY1022SB: 1 nút dừng khẩn, 2 nút thường (2 NO)

– Tay cẩu HY1022SD: 1 nút dừng khẩn, 2 nút 2 cấp tốc độ

– Tay cẩu HY1024BB: 4 nút thường (4NO)

– Tay cẩu HY1024AB: 2 nút on/off, 2 nút thường

– Tay cẩu HY1024DB: 2 nút 2 cấp tốc độ, 2 nút thường

– Tay cẩu HY1024SBB: 1 nút dừng khẩn, 4 nút thường (4 NO)

– Tay cẩu HY1024SDB: 1 nút dừng khẩn, 2 nút 2 cấp tốc độ, 2 nút thường

– Tay cẩu HY1026BBB: 6 nút thường (6NO)

– Tay cẩu HY1026ABB: 2 nút on/off, 4 nút thường

– Tay cẩu HY1026DBB: 2 nút 2 cấp tốc độ, 4 nút thường

– Tay cẩu HY1026SBBB: 1 nút dừng khẩn, 6 nút thường (4 NO)

– Tay cẩu HY1026SDBB: 1 nút dừng khẩn, 2 nút 2 cấp tốc độ, 4 nút thường

– Tay cẩu HY1028BBBB: 8 nút thường (6NO)

– Tay cẩu HY1028ABBB: 2 nút on/off, 6 nút thường

– Tay cẩu HY1028DBBB: 2 nút 2 cấp tốc độ, 6 nút thường

Liên hệ:

Công tyTNHH Điện tử Tự động hóa CN Hợp Phát

Địa chỉ: 207 Nguyễn Lương Bằng.  TP Hải dương

Mobile: 0986.912.826

EMail: Hopphatautomations@gmail.com