• Thông tin
  • Bảng giá

Khởi động từ SCM009230, SCM012230, SCM018230, SCM022230,….

Công tyTNHH Điện tử Tự động hóa Công nghiệp Hợp Phát

Địa chỉ: 207 Nguyễn Lương Bằng.  TP Hải dương

Mobile: 0978.162.688 – 0986.912.826

EMail: Hopphatautomations@gmail.com