• Thông tin
 • Bảng giá
 • Model: SN04-P.
 • Loại Dây: DC 3 dây.
 • Kích thước: 18 x 18 x35mm.
 • Trạng thái Output: PNP thường mở gồm 3 dây.
 • Điện áp hoạt động: 6-36VDC.
 • Dòng hoạt động: 200 – 300mA.
 • Phát hiện khoảng cách: 4mm.
 • Đối tượng phát hiện: Kim loại.
 • Tần số chuyển đổi: 200Hz.
 • Vật liệu: Nhựa ABS.
 • Độ dài dây: 1.2 m