• Thông tin
  • Bảng giá
  • Mã: KS-WG22
  • Hãng: Weilong
  • Red: 12-30VDC
  • Black: 0V
  • White: D.Out
  • Green: L.Out

Từ khóa: ,