• Thông tin
  • Bảng giá

Thông số kỹ thuật: E3JK-DS50M1
Kích thước: 50*50*18mm
Khoảng cách phát hiện: 50 cm
Điện áp: AC220V
Định dạng đầu ra: đầu ra Relay, 1 thường mở và thường đóng