• Thông tin
  • Bảng giá

Bộ ghi tín hiệu GR-100

– Màn hình cảm ứng LCD

– Ghi, lưu trữ và hiển thị giá trị, hình dạng tín hiệu (hình ảnh)

– Nhiều kênh đầu vào ( 6 hoặc 12 kênh )

– Hỗ trợ  SD CARD

– Hỗ trợ truyền thông RS232 / 485 / 422, USB

Đặc tính kỹ thuật
– Kích thước: 145 x 145 mm
– Nguồn cấp: 100 – 240Vac
– Đầu vào analog – multi input: K, J, E, T, R, S, B, N, PL2, U, L, W
  Pt100, JPt100, -100 ~ 100mVdc, -10 ~ 10 Vdc, -30 ~ 30 Vdc.
– Đầu vào số: 6DI
– Đầu ra: 6 Relay  (6 kênh), 12 Relay (12 kênh).
– Đầu ra cảnh báo với nhiều  mức độ cảnh báo
Ứng dụng
– Bộ ghi GR-100 với khả năng đo, ghi lại, lưu trữ giá trị, dạng tín hiệu nhiệt độ (hình ảnh). Với nhiều kênh hiển thị cùng màn hình cảm ứng, truyền thông RS232/485/422, USB. GR-100 được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp giúp các nhà sản xuất quan sát, lưu trữ tín hiệu đầu vào trong các quá trình công nghệ, nhờ đó có thể điều chỉnh tín hiệu đầu vào, quá trình công nghệ tạo ra chất lượng sản phẩm tốt hơn.
Ngoài ra có bộ Bộ ghi tín hiệu RT-9