BẢNG LỖI BIẾN TẦN ALTIVAR

21 Tháng Một, 2017

BẢNG LỖI BIẾN TẦN ALTIVAR

BBT không khởi động được, không có lỗi hiển thị

Nếu màn hình hiển thị không sáng, kiểm tra nguồn cung cấp cho BBT. Các phép gán “Fast stop” hay “Freewheel stop” sẽ ngăn BBT khởi động lại nếu ngõ vào được gán chưa kích hoạt. Sau đó BBT sẽ hiển thị [Freewheel] (nSt) nếu chọn là dừng tự do và [Fast stop] (FSt) nếu chọn dừng nhanh. Điều này là bình thường vì rằng các chức năng này kích hoạt tại vận tốc bằng không vì vậy mà BBT sẽ dừng để đảm bảo an toàn, xem như đứt dây điều khiển. Phải đảm bảo rằng ngõ vào ra lệnh chạy hay các ngõ vào được kích hoạt tương ứng với chế độ điều khiển được chọn [2/3 wire control] (tCC) và các thông số [2 wire type] (tCt).

Nếu một ngõ vào được gán với chức năng công tắc hành trình vào ngõ vào này đang ở mức 0, BBT cũng không thể khởi động được bằng cách gửi đến một lệnh chạy theo chiều ngược.

Nếu kênh điều khiển hay kênh tham chiếu được gán với đường truyền thông, khi cấp nguồn, BBT sẽ hiển thị [Freewheel] (nSt) cho đến khi kênh truyền thông gửi đến một lệnh chạy.

Các lỗi không thể tự động RESET:

Nguyên nhân gây ra lỗi phải được giải quyết trước khi thực hiện reset lỗi bằng cách bật/ tắt BBT

Các lỗi SPF, AnF, SOF, tnF, bLF, brF, OPF1, OPF2 và OPF3 có thể được reset từ xa bằng một ngõ vào logic hay một bit [FAULT RESET] (rSF-).

Lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục

bLF

Hãm trình tự

Chưa có dòng điện mở phanh. Ngưỡng tần số gài phanh [ Brk eng. Freq.] (bEn) trong bộ thông số hãm trình tự không phù hợp. Kiểm tra dây nối BBT/ Mô – tơ

Kiểm tra dây quấn Mô – tơ

Kiểm tra thông số[I brk rel. lift.] (Ibr) và [I brk rel. lower] (Ird).

Thực hiện cài đặt theo khuyến cáo cho thông số[Brk eng. freq.] (bEn).

CrF

Mạch sạc tụ điện

Rơ – le điều khiển tải bị lỗi hay điện trở sạc bị hỏng Thay BBT mới
EEF1, EEF2

Lỗi EEPROM

Lỗi bộ nhớ bên trong Kiêm tra môi trường làm việc (các tác nhân từ trường)

Thay BBT mới

OCF

Quá dòng điện

Các thông số trong menu[SETTINGS](Set-) và [1.4 MOTOR CONTROL](drC-) không chính xác.

Quán tính tải quá lớn, kẹt cơ khí.

Kiểm tra các thông số.

Kiểm tra sự tương thích giữa BBT/ Motor / Tải.

Kiểm tra tình trạng cơ khí.

InF1 to InFb

Lỗi bên trong

Lỗi bên trong Kiểm tra môi trường làm việc(các tác nhân từ trường).

Thay BBT  mới

SCF1 to SCF5

Ngắn mạch Motor

Ngắn mạch hay chạm đất ở ngõ ra của BBT.

Dòng rò đáng kể ở ngõ ra của BBT khi có nhiều motor được kết nối song song.

Kiểm tra dây nối giữa BBT và Motor, cách điện của Motor.

Giảm tần số đóng cắt của Thyristor

Lắp thêm Motor choke.

SOF

Vượt tốc

Hệ thống không ổn định

Tải quá lớn

Kiểm tra motor, độ lợi và các thông số xác lập.

Gắn thêm điện trở hãm.

Kiểm tra sự tương thích giữa BBT/ Motor/ Tải

tnF

Lỗi Auto – tuning

Motor đặc biệt hay motor có công suất không phù hợp với BBT

Motor chưa kết nối với BBT

[Motor control type] (Ctt) = [V/F 2pts] (UF2) or [V/F 5pts] (UF5) [1.4 MOTOR CONTROL] (drC-) menu

Kiểm tra kết nối với Motor khi thực hiện auto-tuning.

Nếu dùng contactor để kết nối với BBT, thì công tắc này phải đóng.

SPF

Mất hồi tiếp Encoder

Mất tín hiệu hồi tiếp từ Encoder Kiểm tra dây nối giữa Encoder và BBT

Kiểm tra Encoder

AnF

Lỗi trượt tải

Tốc độ hồi tiếp từ Encoder không phù hợp với tham chiếu Kiểm tra Motor, độ lợi và các thông số xác lập.

Gắn thêm điện trở hãm.

Kiểm tra sự tương thích giữa BBT/ Motor/Tải.

EcF

Kết nối với Encoder

Kết nối cơ khí với Encoder bị mất. Kiểm tra phần kết nối cơ khí với Encoder
brF

Tiếp điểm hãm phanh

Tiếp điểm hồi tiếp hãm phanh không phù hợp với điều khiển hãm trình tự. Kiểm tra mạch hồi tiếp và mạch điều khiển hãm trình tự
PrF

Power removal

Lỗi mạch điều khiển « Power Removal » Thay BBT mới.