• Thông tin
  • Bảng giá

Thông số kỹ thuật MCCB ABN203C 200A LS

 Tên sản phẩm  MCCB ABN203C 200A LS
 Số pha  3P
 Dòng định mức  200A
 Dòng ngắn mạch  30kA
 Frame size   250AF
 Điện áp cách điện 750V
 Hãng sản xuất  LS