• Thông tin
  • Bảng giá
  • Thương hiệu: FOTEK
  • Model: TSR-40DA-H
  • Phương thức cung cấp điện: AC