Biến tần tại Hải Dương, sửa chữa biến tần, sửa chữa PLC      Chint      Khởi động từ Contactor Chint

Khởi động từ Contactor Chint

Khởi động từ Contactor Chint

– NXC 3P dòng định mức 6A đến 630A.
– NJ19 là dòng contactor chuyên dụng cho tụ bù dòng định mức 25A đến 170A, công suất điều khiển tụ bù từ 6.7kVAr đến 130kVAr.

NXC-12
Giá: Liên hệ
NXC-16
Giá: Liên hệ
NXC-18
Giá: Liên hệ
NXC-22
Giá: Liên hệ
NXC-25
Giá: Liên hệ
NXC-32
Giá: Liên hệ
NXC-38
Giá: Liên hệ
NXC-40
Giá: Liên hệ
NXC-50
Giá: Liên hệ
NXC-65
Giá: Liên hệ
NXC-75
Giá: Liên hệ
NXC-85
Giá: Liên hệ
NXC-100
Giá: Liên hệ
NXC-120
Giá: Liên hệ
NXC-160
Giá: Liên hệ
NXC-185
Giá: Liên hệ
NXC-225
Giá: Liên hệ
NXC-265
Giá: Liên hệ
NXC-330
Giá: Liên hệ
NXC-400
Giá: Liên hệ
NXC-500
Giá: Liên hệ
NXC-630
Giá: Liên hệ