• Thông tin
  • Bảng giá

Bộ hiển thị

Bộ hiển thị (LED), với nhiều loại kích thước khác nhau, có thể hiển thị hơn 60 ký hiệu và ký tự đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giám sát.